Ministeriöltä seuratukea toiminnan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Ura Basketille 6000 euroa tyttötoiminnan ja tasa-arvoisuuden kehittämishankkeen toteuttamiseen.

Toimintaa ohjaava Juniorikäsikirja täydennetään

Keskeinen osa hankkeen toteuttamista ovat kumppanuuksien luominen paikallisten asiantuntijoiden kanssa valmennuksemme kehittämiseksi erityisesti naisurheilun ja psykologisen valmennuksen näkökulmasta. Toimintaa ohjaava Juniorikäsikirja päivitetään tasa-arvosuunnitelman ja monikulttuurisuuden ohjeistuksen muodossa. Käsikirjan päivityksen avulla pystymme vakiinnuttamaan suunnitelmat ja toimenpiteet osaksi seuratoimintaamme.

Ministeriön myöntämän seuratuen avulla voimme kouluttaa seuran valmentajia, toimihenkilöitä ja hallitusjäseniä teeman mukaisesti. Tarkoituksena on sisällyttää koulutukseen neljä teemaa:

  • henkinen valmennus
  • ihmisen fysiologia (tytöstä naiseksi)
  • naisvalmennus urheilussa,
  • sekä monikulttuurisuuden huomioiminen junioritoiminnassa.

Valmennustoiminnan kehittämisellä edistämme jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen harrastusolosuhteita sukupuoleen ja taustaan katsomatta.

Hanke käynnistyy elokuussa

Hankkeen jatkovalmistelu alkaa elokuu-syyskuussa kumppanien kartoittamisella ja koulutuspäivien ajankohtia haarukoinnilla. Juniorikäsikirja päivitetään syksyn aikana niin, että sen uusia sisältöjä voidaan peilata toimintaan jo tulevan kauden aikana. Keväällä 2019 tulemme käymään palautekeskusteluja valmentajien kanssa, sekä evaluoidaan kehittämishankkeen sisältöjä ja tuloksia muun muassa harrastajille ja vanhemmille suunnatun palautekyselyn muodossa.

Yhteistyössä